ประกาศผลรางวัล

ผลรางวัล วันที่ 9 กันยายน 2564

สมาชิกที่ได้รับรางวัล เครดิตจะถูกเติมเข้าในโบนัสของผู้เล่นที่ได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากประกาศผล!!